Vydání nového certifikátu EET

Pro vydání nového certifikátu se prosím přihlaste do webové aplikace Elektronická evidence tržeb (Správa údajů evidence tržeb), dostupné na Daňovém portálu www.daneelektronicky.cz<http://www.daneelektronicky.cz>.

[PŘIHLÁŠENÍ do webové aplikace EET]<https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr/eet/vstup.faces>

Informace týkající se obnovy pokladního certifikátu najdete na stránkách www.etrzby.cz<http://www.etrzby.cz>, v článku Výměna pokladních certifikátů pro evidenci tržeb<https://www.etrzby.cz/cs/novinky_Vymena-pokladnich-certifikatu-pro-evidenci-trzeb>.

Na zprávu není třeba odpovídat, je generována automaticky CA EET.

S pozdravem
Certifikační autorita EET